2020-03-16 16:25:00

Upute za pristupanje virtualnim učionicama

U prilogu su upute koje trebate slijediti da biste se pridružili virtualnim učionicama kojima pripadate.


Srednja škola Dalj